Manifest

VrijOnderwijs.nl is een bottom-up beweging voor vrijeschoolonderwijs. Met onze activiteiten willen we impact hebben op meer vrijheid van onderwijs, het kind centraal en onderwijs voor een menswaardige samenleving. VrijOnderwijs.nl wil een katalysator zijn voor ontwikkelingen die het vrijeschoolonderwijs ten goede komen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat ouders en leerkrachten meer inbreng krijgen in het onderwijs. Onze kinderen zijn geen personeel van de BV Nederland, maar mensen die op hun eigen unieke wijze een bijdrage komen leveren aan de maatschappij. Leerkrachten moeten weer de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen om onderwijs te geven waarbij de ontwikkeling van kinderen voorop staat.

Wij hanteren de volgende principes:

Open en Onderzoekend
Vragen stellen levert meer op dan oordelen vellen. Vanuit interesse in de beweegredenen van de ander kom je met elkaar in contact, ontstaat begrip en ga je meer zien.  We streven naar dialoog in plaats van discussie.

Verbindend
VrijOnderwijs.nl wil mensen, organisaties en initiatieven die hetzelfde streven hebben, met elkaar verbinden, zowel binnen als buiten de vrijeschoolbeweging. We willen verschillen binnen de vrijeschoolbeweging aangrijpen voor bewustwording, wederzijds begrip en ontwikkeling.

Coöperatief
Samen zie je meer, weet je meer en kun je meer bereiken. Niet door ergens tegen, maar door ergens vóór te zijn. VrijOnderwijs.nl biedt ruimte aan mensen die willen samenwerken, van elkaar willen leren en iets voor de ontwikkeling van de vrijeschool willen betekenen.

Bottom up
Iedereen voor wie het vrijeschoolonderwijs van waarde is en zich daarvoor wil inzetten kan meedoen, ongeacht zijn haar functie of rol in de school. Je hebt geen positie of status nodig om ideeën, vragen en inzichten te delen.

Onafhankelijk
Om ruimte te kunnen blijven bieden aan dat wat wil worden werkt VrijOnderwijs.nl onafhankelijk van organisaties en bestaande belangen.