Dossiers

Een ‘vrije’ opdracht

Geschreven door Marijn Bosscher, vrijeschool leerling 9e klas

Elke vrijeschool leerling kent dat wel: je krijgt een ‘vrije’ opdracht, bij een van de ambacht vakken. Je bedenkt wat jij graag zou willen maken. Maar dan komen de regels: dit mag niet, dat mag niet, en gelijk valt je hele plan in duigen. Toch kan ik het dan niet laten en ben ik een leerling die de discussie aangaat. Lees verder Een ‘vrije’ opdracht

Wat als ouders het onderwijsbudget in eigen handen hadden?

Door Arjen Nijeboer

Het Nederlandse onderwijsbestel is duur. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft dit jaar 36 miljard euro uit. Het ministerie van OCW geeft momenteel per leerling in het voortgezet onderwijs circa 7.600 euro per jaar uit. Lees verder Wat als ouders het onderwijsbudget in eigen handen hadden?

Van wie en voor wie is het onderwijs eigenlijk?

In hoeverre is het gerechtvaardigd dat de overheid de inhoud van het onderwijs bepaalt? Volgens Steiner zou de overheid zich hier niet mee mogen bemoeien. Vandaar de naam vrije scholen: vrij van staatsbemoeienis. Toch hebben we laten gebeuren dat Den Haag dit de scholen dicteert. Lees verder Van wie en voor wie is het onderwijs eigenlijk?

Onderwijzen door te vragen

Als het over onderwijs gaat praten we vaak in termen van ‘geven’ en ‘vragen’. Het geven hoort dan meestal bij de leraar, het vragen bij de leerling. De leraar geeft les, of uitleg, of een opdracht; de leerling vraagt om hulp, om een voorbeeld. Natuurlijk geven leerlingen ook: ze geven antwoorden, hun mening, ze geven elkaar uitleg. Lees verder Onderwijzen door te vragen