Basisschool

Wat speelt er op de onderbouw (basisonderwijs) van de vrijeschool? Welke onderwerpen behoeven meer aandacht, ontwikkeling of actie? Hier kun je met collega’s of mede-ouders uitwisselen. Mail ons als je hierover wilt schrijven,  bestaande publicaties wilt delen of een initiatief wilt starten: Info@vrijonderwijs.nl.

Van wie en voor wie is het onderwijs eigenlijk?

In hoeverre is het gerechtvaardigd dat de overheid de inhoud van het onderwijs bepaalt? Volgens Steiner zou de overheid zich hier niet mee mogen bemoeien. Vandaar de naam vrije scholen: vrij van staatsbemoeienis. Toch hebben we laten gebeuren dat Den Haag dit de scholen dicteert. Lees verder Van wie en voor wie is het onderwijs eigenlijk?

Onderwijzen door te vragen

Als het over onderwijs gaat praten we vaak in termen van ‘geven’ en ‘vragen’. Het geven hoort dan meestal bij de leraar, het vragen bij de leerling. De leraar geeft les, of uitleg, of een opdracht; de leerling vraagt om hulp, om een voorbeeld. Natuurlijk geven leerlingen ook: ze geven antwoorden, hun mening, ze geven elkaar uitleg. Lees verder Onderwijzen door te vragen