Onderwerpen

Verslag Informatiebijeenkomst Anders Verantwoorden 20 januari 2016

door: Yvonne van Oorsouw en Saar Frieling

Op zoek naar de brug die het onderwijs van de vrijeschool en de eisen van het systeem vanuit eigenaarschap aan elkaar weet te verbinden, heeft Annemieke Zwart (o.a. auteur van ‘ik zie rond in de wereld’) in nauwe samenspraak met het werk van Gert Biesta een methode ontwikkeld om onderwijs te verantwoorden. Tri-band verantwoorden is een manier om trouw te blijven aan een onderwijsconcept zonder daarmee onbegrijpelijk te worden voor het systeem. Lees verder Verslag Informatiebijeenkomst Anders Verantwoorden 20 januari 2016

10 maart: bijeenkomst ‘In gesprek komen over de koers van de vrijeschool’

Bijna 1400 mensen ondertekenden inmiddels de Verklaring voor de vrijeschool op deze website. Nu is het zaak het gesprek op gang te brengen over de koers van de vrijeschool. De bijeenkomst op 10 maart gaat over wat een constructief gesprek moeilijk maakt en vooral wat je kunt doen als initiatiefnemer om het wél te laten lukken. Lees verder 10 maart: bijeenkomst ‘In gesprek komen over de koers van de vrijeschool’

De spagaat van de vrije school: Over omgaan met het spanningsveld tussen onderwijsconcept, citotoetsen en inspectie

door Saar Frieling
In de afgelopen jaren is in de vrijeschool wereld steeds het woord ‘spagaat’ opgedoken. Deze spagaat heeft, zo is het beeld, één voet in het ‘oude’ vrijeschoolonderwijs, zonder methodes en leerlingvolgsystemen, met de docent als het scheppend centrum van klas en pedagogiek. De andere gestrekte voet – eindeloos ver weg – bevindt zich in de wereld van het reguliere ‘systeem’, vertegenwoordigd door de onderwijsinspectie. Lees verder De spagaat van de vrije school: Over omgaan met het spanningsveld tussen onderwijsconcept, citotoetsen en inspectie

sporen vrijeschool

Vrijeschool, toon moed en word wie je bent! (Er zijn al genoeg gewone scholen)

De vrijeschool heeft een groter ideaal dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderwijs komt voort uit de antroposofische mens- en wereldvisie van Rudolf Steiner, die hij ontwikkelde in de turbulente tijden van het Europa aan begin van de 20ste eeuw. Het vrijeschoolonderwijs wil kinderen opvoeden tot vrije, zelfstandige mensen die vanuit hun eigen impuls de maatschappij kunnen vernieuwen. Lees verder Vrijeschool, toon moed en word wie je bent! (Er zijn al genoeg gewone scholen)

Wat als ouders het onderwijsbudget in eigen handen hadden?

Door Arjen Nijeboer

Het Nederlandse onderwijsbestel is duur. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft dit jaar 36 miljard euro uit. Het ministerie van OCW geeft momenteel per leerling in het voortgezet onderwijs circa 7.600 euro per jaar uit. Lees verder Wat als ouders het onderwijsbudget in eigen handen hadden?