Ouderbetrokkenheid

Hoe staat het eigenlijk met ouderbetrokkenheid? Wat verwachten ouders van scholen? En wat verwachten scholen van ouders?

10 maart: bijeenkomst ‘In gesprek komen over de koers van de vrijeschool’

Bijna 1400 mensen ondertekenden inmiddels de Verklaring voor de vrijeschool op deze website. Nu is het zaak het gesprek op gang te brengen over de koers van de vrijeschool. De bijeenkomst op 10 maart gaat over wat een constructief gesprek moeilijk maakt en vooral wat je kunt doen als initiatiefnemer om het wél te laten lukken. Lees verder 10 maart: bijeenkomst ‘In gesprek komen over de koers van de vrijeschool’

De spagaat van de vrije school: Over omgaan met het spanningsveld tussen onderwijsconcept, citotoetsen en inspectie

door Saar Frieling
In de afgelopen jaren is in de vrijeschool wereld steeds het woord ‘spagaat’ opgedoken. Deze spagaat heeft, zo is het beeld, één voet in het ‘oude’ vrijeschoolonderwijs, zonder methodes en leerlingvolgsystemen, met de docent als het scheppend centrum van klas en pedagogiek. De andere gestrekte voet – eindeloos ver weg – bevindt zich in de wereld van het reguliere ‘systeem’, vertegenwoordigd door de onderwijsinspectie. Lees verder De spagaat van de vrije school: Over omgaan met het spanningsveld tussen onderwijsconcept, citotoetsen en inspectie

Vrijeschool, toon moed en word wie je bent! (Er zijn al genoeg gewone scholen)

sporen vrijeschool

De vrijeschool heeft een groter ideaal dan kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderwijs komt voort uit de antroposofische mens- en wereldvisie van Rudolf Steiner, die hij ontwikkelde in de turbulente tijden van het Europa aan begin van de 20ste eeuw. Het vrijeschoolonderwijs wil kinderen opvoeden tot vrije, zelfstandige mensen die vanuit hun eigen impuls de maatschappij kunnen vernieuwen. Lees verder Vrijeschool, toon moed en word wie je bent! (Er zijn al genoeg gewone scholen)

Vrije Vonken gezocht!

Er wordt heel wat afgevinkt in de vrijeschool, maar wordt het nog wel genoeg gevonkt?
‘Worden wie je bent’ is ook voor de moderne vrijeschool een actuele opdracht.

Loop je al een tijdje met een vurig plan rond voor de vrijeschool? Neem initiatief – en word een Vrije Vonk! Wij organiseren dit najaar een bijeenkomst waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten om samen plannen te smeden.

Meld je plan of idee bij ons aan: info@vrijonderwijs.nl.
Zo houden we samen de vlam binnen de vrijescholen brandende.

Dit idee ontstond in samenspraak met mensen van De Seizoener en Facebookgroep De Vrijeschoolgroep.

 

 

Verslag VrijOnderwijsdag 30 mei ‘Ruimte maken voor vrijeschoolonderwijs’

Verslag door Marije Ehrlich met dank aan Anneloes Fickweiler (pabo-student) en Thijs de Lange (leerling GGCA)

De eerste VrijOnderwijsdag op 30 mei jl. spraken Gert Biesta, Christof Wiechert, Azizo Mayo, Maritgen Matter en Marcel Seelen voor een volle theaterzaal in het Geert Groote College Amsterdam over het waartoe van het (vrijeschool)onderwijs en de uitdagingen om dat in het huidige onderwijsklimaat voor elkaar te krijgen. Lees verder Verslag VrijOnderwijsdag 30 mei ‘Ruimte maken voor vrijeschoolonderwijs’

Wat als ouders het onderwijsbudget in eigen handen hadden?

Door Arjen Nijeboer

Het Nederlandse onderwijsbestel is duur. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft dit jaar 36 miljard euro uit. Het ministerie van OCW geeft momenteel per leerling in het voortgezet onderwijs circa 7.600 euro per jaar uit. Lees verder Wat als ouders het onderwijsbudget in eigen handen hadden?