Krachten bundelen voor de vrijeschool

VrijOnderwijs.nl is de plek waar ouders, leerkrachten, schoolleiders en iedereen die zich betrokken voelt bij het vrijeschoolonderwijs de krachten kunnen bundelen voor onderwijs met het kind – en niet de systeemeisen – als belangrijkste uitgangspunt. Op dit platform willen we daarvoor ruimte maken door nieuwe ontwikkelingen te faciliteren en zichtbaar te maken wat er leeft.

Op VrijOnderwijs.nl krijg je overzicht, maak je contact buiten je eigen kring en kunnen nieuwe verbindingen en initiatieven ontstaan. VrijOnderwijs.nl is er voor het jonge kind (kinderopvang, peuter- en kleuterklassen), de onderbouw en de bovenbouw.

We starten met twee actuele onderwerpen:

Rond deze onderwerpen kun je op deze website vragen stellen, inzichten en ‘schoolvoorbeelden’ delen en bijeenkomsten of initiatieven melden waar anderen aan mee kunnen doen. Laten we zichtbaar maken wat er leeft en wat er gebeurt in de scholen, zodat we samen op kunnen trekken en van elkaar kunnen leren. Samen zien we meer, weten we meer en kunnen we meer bereiken!

Mis je belangrijke onderwerpen? Mail ze naar info@vrijonderwijs.nl

Geef een reactie