Over VrijOnderwijs.nl

VrijOnderwijs.nl is een landelijke beweging voor ouders, leerkrachten en ieder die de vrijeschool een warm hart toedraagt. Samen willen we ervoor zorgen dat de vrijeschool zich vanuit haar eigen kracht blijft ontwikkelen voor de kinderen en de samenleving van de  van de 21e eeuw.

Waarom is VrijOnderwijs.nl er?
De schoolbeweging heeft zich de afgelopen jaren succesvol aanpast aan de eisen van het systeem. Sommige dingen zijn beter geworden, maar er is of dreigt ook veel verloren te gaan. ‘Worden wie je bent’ gaat over iets anders dan klaargestoomd worden als toekomstige werknemers van de BV Nederland. De economische motieven in ons onderwijssysteem vragen om een gezond tegengeluid. Daarvoor zijn moed, zelfbewustzijn en vooral samenwerking nodig.

In de vrijeschoolbeweging zelf blijkt ontwikkeling soms moeilijk door de vele tradities en vaste vormen. We hopen met VrijOnderwijs.nl ruimte te bieden voor uitwisseling van vragen en ideeën in een grotere kring dan het eigen schoolplein of de eigen lerarenkamer. Door open en onderzoekend te zijn, zonder schroom om de dingen bij de naam te noemen, willen we ontwikkeling vanuit eigen kracht een impuls geven.

Wie zitten er achter VrijOnderwijs.nl?
VrijOnderwijs.nl is een initiatief van Marije Ehrlich en Yvonne van Oorsouw, twee vrijeschoolouders die zich samen met andere willen inzetten voor een bottom up beweging die de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs ten goede komt.
Ferdinand Zanda (vrijeschoolleerkracht en ict-er) en Ursula Jordaan (vrijeschool-ouder en eigenaar van Cyber-Ki) verzorgt de technische realisatie van de website.
Jan Martin Wilschut (vrijeschoolouder en partner in Over&Beyond) ontwierp het logo.
Fokke van Saane (vrijeschoolouder en fotograaf) stelt (met instemming van betrokken ouders) zijn beeldbank beschikbaar aan publicaties van VrijOnderwijs.nl.
Ignaz Anderson (directeur Iona Stichting en oud-leerkracht/schoolleider) is vanaf het eerste begin betrokken als inhoudelijk adviseur. De Iona Stichting faciliteert VrijOnderwijs.nl met werkruimte.

De mensen van VrijOnderwijs.nl werken voornamelijk op vrijwillige basis. We  willen onze energie besteden aan de beweging die we ten dienste van de vrijeschool werkzaam willen laten zijn. Daarom is VrijOnderwijs.nl geen organisatie, maar een club van mensen die samen iets in beweging willen brengen. Iedereen die zich aansluit, maakt daar deel van uit.

Hoe gaan we te werk?
We verzorgen de kwaliteit van de ruimte die VrijOnderwijs.nl online en in bijeenkomsten biedt aan uitwisseling en ontwikkeling met een klein team van mensen. Het betreft zowel de inhoudelijke als de technische en organisatorische aspecten. 

We richten ons op de onderwerpen die echt leven en zoeken samenwerking met mensen en organisaties die op een bepaald gebied soortgelijke activiteiten doen en/of doelstellingen nastreven.

We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers, zodat onze aandacht gericht kan zijn op het proces en niet afgeleid wordt door het optuigen en in stand houden van een organisatie.

In deze eerste fase van VrijOnderwijs.nl is het belangrijk massa te maken. Hoe meer mensen, hoe groter onze slagkracht en vruchtbaarder onze uitwisseling. Jouw deelname is daarom belangrijk!  Sluit je daarom aan bij VrijOnderwijs.nl.