Manifest

Tree-Roots-Underneath-1311260

VrijOnderwijs.nl geeft met dit online-platform en in bijeenkomsten ruimte aan de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs van onderop.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de mensen rond het kind weer inbreng krijgen in het debat over onderwijs en opvoeding. Niet de beleidsmakers en managers, maar de ouders en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het kind dat onderwijs krijgt. Onze kinderen zijn geen personeel van de BV Nederland, maar mensen die op hun eigen unieke wijze een bijdrage komen leveren aan de samenleving. We willen dat leerkrachten weer de ruimte krijgen om vrijeschoolonderwijs te geven waarbij de ontwikkeling van kinderen voorop staat. Het is jammer dat nu veel energie gaat zitten in het voldoen aan allerlei eisen. Eisen waar de meeste ouders nooit om hebben gevraagd.

We vragen ieder die zich aansluit dit manifest te onderschrijven en zich te houden aan onderstaande principes voor een constructieve uitwisseling.

Open en Onderzoekend
Vragen stellen brengt ons dieper en verder dan oordelen vellen. Vanuit interesse kan begrip ontstaan en gaan we meer zien. Hiermee bedoelen we niet dat we overal ja tegen willen zeggen. Wel streven we naar dialoog in plaats van discussie.

Verbindend
We staan met elkaar ergens voor, ondanks de verschillen in de uitvoering. We willen de pluriformiteit zichtbaar maken. Wij stellen hier geen norm aan wat goed vrijeschoolonderwijs is. Juist de verschillende kleuren samen vormen een rijk ontwikkelingspalet.  Een richtingenstrijd hoort daarom niet thuis op VrijOnderwijs.nl.

VrijOnderwijs.nl wil niet alleen binnen de vrijeschoolbeweging een plek zijn waar verbindingen tot stand kunnen komen. We zoeken ook de verbinding met de wetenschap, maatschappelijke ontwikkelingen en met vernieuwingsimpulsen in het onderwijs. Kom je relevante, inspirerende artikelen, filmpjes en openbare bijeenkomsten tegen, deel ze hier!

Coöperatief 
Samen zien we meer, weten we meer en kunnen we meer bereiken. We streven daarom naar samenwerking met mensen en organisaties en kijken ook over de ‘grenzen’ van de vrijeschoolbeweging. We bieden ruimte aan mensen die samen willen werken, van elkaar willen leren en iets voor de ontwikkeling van de vrijeschool willen betekenen.

Positief
Een strijd aangaan tegen regels, dogma’s en al het andere dat ons teleurstelt of boos maakt, betekent veel negatieve energie en vaak verloren energie. Laten we proberen die reële pijn om te vormen door niet zozeer tegen maar juist vóór iets te strijden. We hoeven niet krampachtig het negatieve te vermijden, maar het uiteindelijke doel is de vrijeschool in de 21e eeuw in haar kracht zetten. Daar gaan we voor!

Bottom up
Iedereen voor wie het vrijeschoolonderwijs van waarde is en zich daarvoor wil inzetten kan meedoen, ongeacht zijn of haar functie of rol in de school. Je hebt geen positie of status nodig om ideeën, vragen en inzichten te delen. 

Actiebereid
Op VrijOnderwijs.nl bundelen we krachten om in actie te komen als dat zinvol is. VrijOnderwijs.nl kan een katalysator zijn voor ontwikkelingen die het vrijeschoolonderwijs ten goede komen doordat online (de website) en offline (bijeenkomsten, acties) elkaar voeden en versterken.

Onafhankelijk
We willen de ruimte die we met VrijOnderwijs.nl maken open houden, zodat we het juiste belang kunnen blijven dienen. Dat kan het beste als we onafhankelijk zijn. Onze samenwerking met anderen mag niet onze onafhankelijkheid in de weg zitten. We zijn er dus niet om belangen van organisaties te dienen.