sporen vrijeschool

Verklaring voor de vrijeschool

Verklaring voor de vrijeschool
  • Laten we als vrijeschool weer worden wie we zijn! Laten we onderwijs geven en verantwoorden op een manier die we kunnen relateren aan de integrale benadering van mens en wereld die aan ons onderwijsconcept ten grondslag ligt.
  • Laten we de schoolleiding (directie en besturen) aansporen om het gesprek met de inspectie heel anders te voeren en hen daar zo nodig bij helpen. We moeten niet aan alle eisen willen voldoen, maar uitleggen vanuit welk mensbeeld wij ons onderwijs inrichten en op welke wijze je dat kunt verantwoorden.
  • Laten we nee zeggen tegen dingen die haaks staan op ons onderwijs, op alle dingen die tot een spagaat hebben geleid. Elke vrijeschoolleerkracht kan dit voor zichzelf benoemen.
  • Laten we moed ontwikkelen en onze angst overwinnen in plaats van deze met schijnzekerheden af te dekken. Daar hoort ook bij dat we de moed moeten hebben om soms te falen. Dat het tijd kost om antwoorden te vinden op vragen, en dat kinderen niet altijd worden wie wij misschien hopen dat ze worden. Kinderen hebben meer aan strevende, zoekende, moedige mensen als voorbeeld die vanuit vertrouwen hun werk mogen doen dan volgzame uitvoerders van onderwijseisen. Leerkrachten en ouders kunnen aan het kind aflezen wat het van hen nodig heeft. De makers van methoden zien onze kinderen niet. Een warm pleidooi dus om leraren het vertrouwen terug te geven en beide in goede samenwerking te leren leven met onzekerheden. Gert Biesta, een vooraanstaand onderwijsdenker spreekt van ‘Het prachtige risico van onderwijs’
  • Laten we als ouders en leerkrachten samenwerken. Om ruimte te maken, maar ook om de vrije opvoedkunst en de vrijeschoolpedagogiek, beide geworteld in de menskunde van Rudolf Steiner, op een inspirerende manier te oefenen en in praktijk te brengen. Menskundewerkplaatsen voor verdieping, ontmoeting, wederzijds begrip en samenwerking horen eigenlijk thuis in elke vrijeschool.
  • Laten we als ouders, leraren en schoolleiding gezamenlijk duidelijk maken dat wij vrijeschoolonderwijs willen, en niet willen dat dit door overheidseisen praktisch onmogelijk wordt gemaakt.

Naar artikel: ‘vrijeschool toon moed en word wie je bent’

Ja, ik wil graag constructief bijdragen aan de dialoog in mijn vrijeschool over hoe we onze eigen koers als vrijeschool kunnen (her)vinden. Daarom onderteken ik de
Verklaring voor de vrijeschool

Verklaring voor de vrijeschool

Deze petitie is nu afgesloten

Eind datum: Dec 22, 2016

Verzamelde handtekeningen: 1473

Gewenst aantal handtekeningen: 3000

1,473 signatures

Nieuwste handtekeningen
1,473 Trees L. Hilversum Ouder/leerkracht en initiatiefnemer dec 12, 2016
1,472 Marianne G. Amstelveen Ouder dec 11, 2016
1,471 Els d. Amstelveen Ouder en leerkracht en oud- vrijeschoolleerling dec 11, 2016
1,470 Simone B. Groningen Ouder nov 25, 2016
1,469 Yvonne H. groningen ouder nov 25, 2016
1,468 IV B. Den Haag Ouder nov 07, 2016
1,467 lotje m. breda ouder/leerkracht sep 23, 2016
1,466 Manon W. Denekamp Ouder sep 17, 2016
1,465 R. B. tilburg ouder sep 15, 2016
1,464 Ans L. Arnhem Arnhem sep 12, 2016
1,463 Annelinde K. Oxford Ex-leerling & tante van een leerling sep 05, 2016
1,462 Marja S. Zoetermeer uod leerkracht aug 21, 2016
1,461 Wiel H. Maastricht ex-ouder/leerkracht aug 03, 2016
1,460 Tilly d. Apeldoorn jul 07, 2016
1,459 H.B. U. Lelystad Oud leerling met kinderen als oud leerling en na de vakantie een kleinkind als leerling. jul 06, 2016
1,458 Vanessa V. Maastricht Oud leerling jul 03, 2016
1,457 Pauline T. Maastricht Coördinator Vrijeschool Parkstad Heerlen (VO) jul 03, 2016
1,456 Mijke K. Rotterdam Ouder jul 02, 2016
1,455 Marieke U. Den Haag Leerling / ouder jul 02, 2016
1,454 AM U. grootouder en ouder van kinderen die de vrije school hebben doorlopen jul 02, 2016
1,453 Anne B. Apeldoorn ouder jun 22, 2016
1,452 Ronald v. jun 21, 2016
1,451 Hanneke K. Zoetermeer leerkracht jun 21, 2016
1,450 margit k. amsterdam ouder jun 06, 2016
1,449 Josefien v. Gemert Ouder mei 30, 2016
1,448 Anne S. Eindhoven Oud leerling mei 30, 2016
1,447 Heleen d. Bilthoven ex-ouder en ex-leerkracht mei 29, 2016
1,446 Helena M. eindhoven grootouder mei 29, 2016
1,445 Laura S. EINDHOVEN oud-leerling, ouder mei 29, 2016
1,444 Anna B. Eindhoven Oudleerling mei 29, 2016
1,443 Esther L. Hoofddorp Ouder mei 29, 2016
1,442 Erwin R. Eindhoven Eindhoven mei 29, 2016
1,441 Vere R. Eindhoven Ouder- ex leerling - gerouwd met leerkracht mei 29, 2016
1,440 Winfried D. Ex-leerkracht mei 29, 2016
1,439 Wouter F. Bergen Leerkracht mei 29, 2016
1,438 Bart D. Leiden Grootouder mei 29, 2016
1,437 Colette V. Zutphen ouder mei 24, 2016
1,436 C. v. Zutpen Ouder mei 24, 2016
1,435 Joost P. Den Haag ouder apr 24, 2016
1,434 nicole d. maastricht schoolleider apr 19, 2016
1,433 Fabian M. Maastricht ouder apr 17, 2016
1,432 Gera M. Maastricht Ouder apr 17, 2016
1,431 Stoffer L. Utrecht Vader van 4 kinderen, vrije schoolleerlingen apr 17, 2016
1,430 Tinka K. Zutphen Leerling apr 11, 2016
1,429 Harmen M. Groningen leerkracht apr 11, 2016
1,428 Buddy D. Rolde Ouder en oud leerling apr 05, 2016
1,427 Isolde S. Austerlitz Ex-vrije schoolleerling,ouder en grootouder apr 02, 2016
1,426 marije d. heerlen ouder mrt 31, 2016
1,425 A R. GOUDA anders: zus van vrijeschoolleerling mrt 27, 2016
1,424 R R. GOUDA ouder mrt 27, 2016

Deze verklaring is beschikbaar voor alle vrijescholen waar leerkrachten en ouders in gesprek willen over de koers van de vrijeschool in de 21e eeuw. Hij is bedoeld als aanzet tot verbindende actie en een open dialoog. Door te gaan staan voor het vrijeschoolonderwijs kunnen ouders, leerkrachten en schoolleiding een krachtig gebaar maken. Elke school zal daarin een eigen weg moeten vinden, maar kan zich gesteund weten door de landelijke beweging vanuit VrijOnderwijs.nl waarin we elkaar kunnen helpen en inspireren hoe je dit doet. We vragen daarom ook om op VrijOnderwijs.nl te delen waar je tegenaan loopt, wat iets oplevert en waar je hulp bij nodig hebt. Je kunt ons mailen: info@vrijonderwijs.nl, een bericht plaatsen op onze facebookpagina of op onze website: www.vrijonderwijs.nl

Het is spannend om je als ouder, leerkracht of school op glad ijs te begeven. We doen dit daarom ook samen, met velen die naast ons staan. Doen we dit met een open geest, een open hart en een open wil, dan maken we ruimte voor wat wil worden. We laten ons dan niet meer sturen door het verleden met al zijn opgelegde beperkingen, maar krijgen gevoel voor de toekomst en wat die van ons vraagt.